Efterskörd: Gudstjänst i Underjordskyrkan till minne av Sankta Anna

I söndags anordnades en gudstjänst i Underjordskyrkan i Kristineberg till minne av Sankta Anna, bergarbetarnas skyddshelgon. Kyrkan har fått sitt namn efter henne. Egentligen firas hennes dag den 26 juli. I gudstjänsten, som leddes av Henning Wüst, guide i Underjordskyrkan, deltog ett trettiotal personer. Inga-Britt Hultmar guidade besökarna om kyrkans historia och den fascinerande händelsen 1946 då en Kristusbild uppenbarade sig på bergväggen, efter en vanlig sprängning. Predikan hölls av Lars-Göran Hultmar, Rökå, som talade om Kristi kärlek till oss människor. Gudstjänsten avslutades med bön av Håkan Ögren, präst i Lycksele församling.
(Foto: Henning Wüst; Text: Inga-Britt Hultmar)