Spegelbild / Spiegelbild


(Upptäckt i Fyndhörnen i Malå /
entdeckt in der Fundgrube in Malå)