Tomten är överallt - Der Weihnachtsmann ist überall

Var egentligen litet förvånad när jag har upptäckt det här motivet. Men vi lära oss: tomten finns det överallt :)

War eigentlich etwas verwundert, als ich das Motiv entdeckt habe. Aber wir lernen: Den Weihnachtsmann findet man überall :)

Toilettenpapier Klopapier mit Weihnachtsmann