Slutligen är det Vårvinter I / Schliesslich ist es Vårvinter I

Licht und Schatten im Vårvinter

(Ljus och skugga i vårvintern /
Licht und Schatten im Vårvinter)