Perspektive ohne Fahne / Ett perspektiv utan flagga


(Entdeckt im Kyrkogatan in Malå / Upptäckt i Kyrkogatan i Malå)