Vindelälvens Naturbeten

Vindelälvens Naturbeten
(Vid 363 på vägen mot Umeå)