I några dagar sen i trädgården / Vor einigen Tagen noch im Garten