1:a maj: Den första Krokusen i trädgården / 1. Mai: Der erste Krokus im Garten

Absolut pünktlich zum 1. Mai heute im Garten gesichtet: Der erste Krokus blüht!