Vårvinter på vägen / Der Vårvinter ist auf dem Weg

Vårvinter in Lappland