10 December 2007: Nobeldagen 2007

Idag är det Nobeldagen och det är ganska viktigt. Alfred Nobel - född 1833 i Stockholm - interesserade sig för sprängämnen och det var under ett sådant experiment med nitroglycerin som ett helt laboratorium explorade. Men Alfred gav inte upp. 1866 uppfann han dynamiten och öppnade dynamitfabriker i många länder. 1895 skrev han i sitt testament att hans förmögenhet skulle användas till ett pris "till dem som under det gånga året gjort mänskligheten den största nytta inom fysikens, kemins, medicinens, litteraturens och fredens områden". Året därpa, den 10 december 1896 dog han.

Läs mer på Hemsidan från Nobelstiftelsen.