8. Dezember 2007: Klimatdagen och dålig väder

Den 8 december är den internationella klimatdagen. Runt om i världen kommer engagerade människor att för tredje året i rad gå ut på gatorna och kräva att världens Politik agerar i tid.

Och vädrtet i Norrland är mycket dåligt: Från 0 till 3 grad och det rega hela tid. Darför finns det ingen foto här idag.