Ekumenisk gudstjänst i Malå kyrka / Ökumenischer Gottesdienst in der Malå-Kyrka

Idag slutade den ekumenisk bön-veckan med en fin gudstjänst. Heute schloss die ökumenische Gebetswoche mit einem schönen Gottesdienst ab.