Einweihung der renovierten Kirche in Malå / Återinvigning av Malå kyrka

Idag firades återinvigningen av Malå kyrka med en temamässa "Runt Frälsarkransen". Gudstjänsten hölls av biskop Hans Stiglund och kyrkoherde Christer Svensson. Några intryck.

Heute wurde die Einweihung der renovierten Kirche in Malå gefeiert mit einem Themengottesdienst zum „Frälsakransen“. Der Gottesdienst wurde von Bischof Hans Stiglund (Luleå) und dem scheidenden Kyrkoherden Christer Svensson zelebriert. Einige Eindrücke.


Biskop Hans Stiglund och kyrkoherde Christer Svensson.
Bischof Hans Stiglund und Kyrkoherde Christer Svensson.


Biskop Hans Stiglund predikar. Bischof Hans Stiglund predigt.


Kyrkokören tillsammans med Malå Gospel.
Der Kirchenchor zusammen mit dem Malå Gospelchor.


Kyrksoppa i församlingshemmet.
Mittagessen im Gemeindehaus.