Vargar i Västerbotten och Lappland / Wölfe in Västerbotten und Lappland

På den hemsidan av Västerbottens Länsstyrelsen finns det mycket interessant information om vargar in Västerbotten. De finns också ett möjllighet att ser var den markerade vargen just nu är.

Auf der Homepage der Landesverwaltung von Västerbotten gibt es eine Seite mit sehr interessanten Informationen über Wölfe in Västerbotten. Es gibt dort auch die Möglichkeit die Position eines mit einem Sender markierten Wolfes zu verfolgen.