There is power in the cross

There is power in the cross

Om främlingsvänlighet - Ett boktips för mina svenska läsare

Idag blir det en artkel på svenska med ett boktips för alla mina svenska läsare (som förmodligen inte förstår fullt ut när jag skriver på tyska).

Jag vill börja med en liten berättelse. Häromdagen har jag haft ett samtal med en svensk där jag möttes av så mycket främlingsfientlighet och okunskap om sin egen kultur att jag helt enkelt blev chockerad. Denna upplevelse gjorde mig väldigt fundersam. Visst är jag invandrare men att bli behandlad med respekt är nog ändå det minsta man får kräva när man prata med vuxna människor.

Hur ser det ut med invandrings- och integrationsfrågan i Sverige idag?

Ett bra svar kan man hitta i en bok som jag vill varmt rekommendera till alla mina läsare: "Garpar, gipskatter och svartskallar - Invandrarna som byggde Sverige" (Anders Johnsson, 2010). Boken är ett riktigt stalltips om man vill förstå hur det svenska samhället har vuxit fram och varför det ser ut som det ser ut idag.

Tänkte citera några meningar som blev en nyckel för mig.

"Det är framför allt fyra faktorer som har bidragit till invandrarnas betydelse:
Kompetens, kontakter, kapital och kreativitet".


"Människor som bryter upp från sitt hemland är genomsnittlig sett mer initiativkraftiga än de som hela livet bor kvar där de har fötts. Insikten, att internationella migranter representerar ett positivt urval av befolkningen vad gäller företagsamhet och initiativkraft, påverkade bland annat den politiska debatten om den omfattande svenska emigrationen till USA i slutet av 1800-talet."

"Det är också uppenbart att regioner där befolkningen har haft mycket låg inrikes och utrikes rörlighet ofta präglas av konservatism och inskränkthet som inte är gynnsam för ekonomisk, kulturell eller annan samhällsutveckling".

Boken kan verkligen bara rekommenderas till alla som vill utvidga sitt perspektiv och som vill lära sig någonting om hur integrationen fungerar.

Garpar, gipskatter och svartskallar - Invandrarna som byggde Sverige, Anders Johnsson, SNI Förlag 2010 (Länken går till Adlibris)

Garpar, gipskatter och svartskallar - Invandrarna som byggde Sverige


Literarischer Nachttopf

Der literarische Nachttopf


Was kümmert es die stolze Eiche, wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt?

Aus: Tadellöser & Wolff , Walter Kempowski, 1971