Vårvinter i Lappland: Solljus i spegeln / Vårvinter in Lappland: Sonnenlicht im Spiegel


(Upptäckt på Skellefte Älven)